UW PRIVACYHet contactformulier: Uw naam en e-mailadres worden alleen gebruikt als communicatiemiddel tussen u en Marie-José Lommerse.
 

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand. Marie-José Lommerse doet haar uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer:

 • zorgvuldigheid omtrent uw persoonlijke en medische gegevens
 • de zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Marie-José Lommerse heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgesteld.
  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE NOTA

Op de nota die u ontvangt staan de volgende gegevens;

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum
 • de data van de therapie
 • een korte omschrijving van de therapie
 • de kosten van de therapie